VÅRT ERBJUDANDE

Marknadens mest motiverade teknikkonsulter

VÅRT ERBJUDANDE

Vi matchar våra kunder och medarbetare så att vi kan blomstra tillsammans

ic.energy jobbar inom energi, bygg och samhällsutveckling och vi motiveras extra mycket av projekt som har betydelse för vår framtid. Vi försöker alltid se till helhetsperspektivet för våra medarbetare och kunder. Genom att ha flexibla anställningsvillkor och samarbetsformer skapar vi motiverade medarbetare som med lust och energi för projekt framåt. På så sätt bidrar vi till verklig nytta för många människor.

Projekt, teknik och förändringsledning

Vi erbjuder projektledare för projektets alla delar och har erfarenhet från process och anläggning, bygg och verksamhetsutvecklings­projekt. För att skapa de allra bästa förutsättningarna att nå projektets effektmål hjälper vi också till att driva det viktiga arbetet med förändringsledning.

Projektledning

Vi vet att framgångsrika projekt är inte en slump utan ett resultat av en duktig projektledares styrning och ledning där väl beprövade och definierade metoder och verktyg används för nå hela vägen. Våra projektledare tar helhetsansvar för att projektet når uppsatta mål med avseende på tid, kostnad och omfattning samtidigt som nyckelintressenter i och runt projektet är nöjda. De kan driva hela projekt eller vid behov ge extra stöd inom någon del av projektet till exempel; kravställning, projektets omfattning, intressenthantering, budgetering, upphandling, styrning, uppföljning, rapportering och riskhantering.

Teknikledning

Våra teknikledare har en bred teknisk förståelse och är vana att samarbeta för att hitta den bästa lösningen. De är nyfikna innovatörer och koncepttänkare som motiveras av att driva projekt från förstudie till färdig konstruktion tillsammans med sina team. 

Exempel på arbetsuppgifter våra teknikledare utför:

 • - Konstruktion (från detaljkonstruktion till systemering, samt verktyg och utrustning)
 • - Kravhantering
 • - Verifiering och validering
 • - Framtagning av specifikationer, planer och konstruktionsunderlag
 • - Konstruktionsgranskningar och riskanalyser
 • - Avvikelse- och ändringshantering

Byggledningstjänster

Vi hjälper till med alla faser i ett projekt från idéfasen till inflyttning. Vi kan projektledning, projekteringsledning, byggledning, entreprenadbesiktning, kontrollansvar enligt PBL, installations- och arbetsmiljösamordning. Vi har spetskompetens inom BIM och visualisering. Ihop med våra samarbetspartners kan vi också erbjuda hjälp med energi- och miljöcertifiering.

Projektledning

Våra projektledare hjälper er genom hela projektet från idé till överlämnande. Vi kan information, uppföljning, kalkyl, planering, uppföljning, kvalitet, miljö, arbetsmiljö, myndighetskontakter, riskanalyser, dokumentation, upphandlingar av konsulter och entreprenörer, projektavslut och överlämnandet till drift och förvaltning.

Byggledning

I rollen som byggledare hjälper vi dig som beställare att säkerställa att byggarbetet under produktionsfasen följer avtal, tid, kostnad och kvalitet. Vi leder utförandet av ett projekt och är kundens och byggherrens förlängda arm i relationen med entreprenören och driver på så sätt projekten genom byggskedet.

Projekteringsledning

Som projekteringsledare hjälper vi er att föra över mål och visioner i handlingar och ritningar för att säkerställa att senare faser i byggprojektet uppfylls i omfattning. I den här rollen har vi många täta kontakter och uppföljningar med alla intressenter samtidigt som framdriften av projekteringen säkras och följs upp.

Kontrollansvarig enligt PBL

Våra certifierade och oberoende kontrollansvariga konsulter ansvarar för och säkerställer att ett byggnadsprojekt följer Plan- och Bygglagen (PBL). Oavsett om det planerade byggprojektet innebär rivning, nybyggnation eller marklov så måste en kontrollansvarig finnas närvarande så fort projektet kräver bygglov. Det är också krav på att den kontrollansvarige ska vara certifierad. I fråga om rivningsåtgärder biträder den kontrollansvarige vid inventeringen av farligt avfall. Våra kontrollansvariga kan hjälpa er att ta fram en kontrollplan och se till att den efterföljs, de medverkar vid det tekniska samrådet, närvarar vid besiktningar samt diktera ett utlåtande som sedan fungerar som ett underlag för byggnadsnämndens slutbesked.

Entreprenadbesiktningar

Vi samordnar och utför entreprenadbesiktningar för alla typer av fastighetsprojekt och inom samtliga discipliner.

Arbetsmiljösamordning
BAS P/U

Arbetsmiljö är något som vi tycker är viktigt och prioriterar högt! Vi hjälper dig som beställare att planera för att arbetsmiljön för byggprojektet under projektering och utförande ska vara säker.

Installationssamordnare

Installationssamordnare spelar en allt mer avgörande roll i byggprojekten. Det är den i projektteamet som befinner sig mest på plats för att styra, planera och samordna entreprenörer och omkringliggande verksamheter..

Energi och miljöcertifiering

Allt fler byggnader måste miljöcertifieras. Hos oss får du miljökonsulter som leder och samordnar hela din certifieringsprocess.

Strategi och transformation

Den digitala omvandlingen av vårt samhälle förändrar mycket – även företags affärsmodeller och relation till kunder och övriga intressenter. Oavsett om vi pratar om digital strategi eller affärsstrategi i en digital värld så ändras spelplanen fort och nya behov att kunna fokusera och prioritera utifrån snabbt föränderliga förutsättningar skapas. Vi hjälper er med strategier, handlingsplaner och genomförandeprojeket.

Effektivitet och automation

Effektiva digitala processer öppnar upp för en rad nya möjligheter som kan ge högre kvalitet, kortare ledtider och ökad kontroll till lägre kostnader. Digital arbetskraft och Robotic Process Automation (RPA) ger bland annat fördelar som att arbetsuppgifterna alltid utförs konsekvent och tillförlitligt och att tid frigörs för mänskliga medarbetare att fokusera på värdeskapande uppgifter. Vi hjälper er med att sätta upp enklare koncept kring RPA för att komma igång.

Energilösningar för framtiden

Vi hjälper energi och fastighetsbolag med processer, innovation och verksamhetsförbättringar med fokus på hållbarhet. Vår ambition är att bidra med lösningar som är till nytta för alla.Vi ser ett stort intresse hos kunderna inom branschen att själva vara med och producera, lagra, dela och optimera sin energianvändning.

Optimering av energianvändning

Vi vill hjälpa energi- och fastighetsbolag att optimera sin energianvändning. Exempel på områden vi gärna arbetar inom är:
 • Energilagring
 • Energieffektivitet
 • Förnybar energi
 • Smarta effektiva byggnader och städer
 • Energi för transport och rörlighet
 • Energi för cirkulär ekonomi

VÅRA PROJEKT

Vi tror att framtiden byggs av innovation och engagemang

KONTAKT

Vi är alltid intresserade av nya uppdrag och nya medarbetare. Hör av er!

  hr@icenergy.se
   
  +46 730-685 852
   

  Västra Vallgatan 2F
  432 41 Varberg
  Shopping Basket